iBond $0 成本申請優惠計劃

2016-05-23


政府已公佈將於2016年5月31日開始接受認購第六批最多100億之通脹掛鈎債券(iBond) 。實德證券有限公司推出【$0成本申請】優惠計劃,客戶認購30,000港元之iBond ,無需繳付任何按金、利息即可申請。

 

所需文件:    iBond認購表格        按此下載
                     開立證券戶口表格   按此下載  


  • 微信號: 實德金融
  • QQ